0968.461.186

Lò vi sóng và chức năng của các nút điều chỉnh.

Một số những chị em nội trợ khi mua lò vi sóng về còn chưa nắm hết được cách sử dụng cũng như các núm điều khiển trên lò vi sóng. Khó khăn là vì hầu hết chúng đều được trang bị tiếng Anh nên cũng gây khó khăn cho người sử dụng. Chúng tôi xin nêu ra một vài nút điều khiển thông dụng và chức năng của nó để các chị em nội trợ tham khảo:

lo vi song fagor, lo vi song

Lò vi sóng Fagor

Các nút điều khiển trên lò vi sóng và chức năng của nó:

1. START – Có nghĩa là bắt đầu hay khởi động. Khi bạn nhấn nút này, chương trình nướng của lò vi sóng sẽ bắt đầu hoạt động. Nhấn và giữ một lúc lò vi sóng sẽ khởi động chương trình nấu nhanh cấp tốc mà không cần cài đặt thời gian nấu hay mức nấu.

2. STOP/ CANCEL: Nút này dùng để ngưng lại/ hoặc hủy bỏ chương trình nấu.Dùng để hủy bỏ việc cài đặt hoặc trước khi muốn cài đặt lại chương trình nấu mới. Nhấn 1 lần để tạm thời dừng nấu, nhấn 2 lần để hủy bỏ chương trình nấu.Khóa an toàn đối với trẻ em cũng sử dụng nút này.

3. TIME/ MENU: Cài đặt thời gian và chương trình nấu nướng phù hợp với từng loại thực phẩm bằng cách xoay núm, nó bao gồm cả chương trình rã đông.

4. CLOCK: Cài đặt đồng hồ. Nhấn lần 1: cài đặt, nhấn lần 2: hủy bỏ cài đặt.

5. WEIGHT ADJ – Điều chỉnh theo trọng lượng đồ nấu: Nó có tác dụng trong các chương trình nấu tự động. Sau khi thiết lập cài đặt chương trình tự động, nhấn nút này sẽ thực hiện việc phân loại theo trọng lượng của đồ nấu.

6. GRILL – Chức năng nướng: Nhấn vào nút này để cài đặt chương trình nướng

7. COM1/COM2 – Chương trình kết hợp 1/kết hợp 2: Nhấn vào 1 trong 2 nút này để cài đặt chương trình kết hợp lò nướng kèm lò vi sóng.

Thiết bị nhà bếp Fagor

Đăng ký nhận Email

Lò vi sóng và chức năng của các nút điều chỉnh.

Lò vi sóng và chức năng của các nút điều chỉnh.

Một số những chị em nội trợ khi mua lò vi sóng về còn chưa nắm hết được cách sử dụng cũng như các núm điều khiển trên lò vi sóng. Khó khăn là vì hầu hết chúng đều được trang bị tiếng Anh nên cũng gây khó khăn cho người sử dụng. Chúng tôi xin nêu ra một vài nút điều khiển thông dụng và chức năng của nó để các chị em nội trợ tham khảo:

lo vi song fagor, lo vi song

Lò vi sóng Fagor

Các nút điều khiển trên lò vi sóng và chức năng của nó:

1. START – Có nghĩa là bắt đầu hay khởi động. Khi bạn nhấn nút này, chương trình nướng của lò vi sóng sẽ bắt đầu hoạt động. Nhấn và giữ một lúc lò vi sóng sẽ khởi động chương trình nấu nhanh cấp tốc mà không cần cài đặt thời gian nấu hay mức nấu.

2. STOP/ CANCEL: Nút này dùng để ngưng lại/ hoặc hủy bỏ chương trình nấu.Dùng để hủy bỏ việc cài đặt hoặc trước khi muốn cài đặt lại chương trình nấu mới. Nhấn 1 lần để tạm thời dừng nấu, nhấn 2 lần để hủy bỏ chương trình nấu.Khóa an toàn đối với trẻ em cũng sử dụng nút này.

3. TIME/ MENU: Cài đặt thời gian và chương trình nấu nướng phù hợp với từng loại thực phẩm bằng cách xoay núm, nó bao gồm cả chương trình rã đông.

4. CLOCK: Cài đặt đồng hồ. Nhấn lần 1: cài đặt, nhấn lần 2: hủy bỏ cài đặt.

5. WEIGHT ADJ – Điều chỉnh theo trọng lượng đồ nấu: Nó có tác dụng trong các chương trình nấu tự động. Sau khi thiết lập cài đặt chương trình tự động, nhấn nút này sẽ thực hiện việc phân loại theo trọng lượng của đồ nấu.

6. GRILL – Chức năng nướng: Nhấn vào nút này để cài đặt chương trình nướng

7. COM1/COM2 – Chương trình kết hợp 1/kết hợp 2: Nhấn vào 1 trong 2 nút này để cài đặt chương trình kết hợp lò nướng kèm lò vi sóng.

Tag :

Vì sao nên dùng lò nướng Fagor 6H-876ATCX Vì sao nên dùng lò nướng Fagor 6H-876ATCX
9/10 88 bài đánh giá

Sản phẩm bán chạy